Myslíme si, že je v pořádku, aby krávy z okolních pastvin nebyly vyváženy do zahraničí, ale měly by být poráženy u nás a maso následně zpracováváno. Statek Kašperské Hory, od kterého odebíráme hovězí maso, je certifikovaný BIO chov. Krávy jsou krmeny pouze senáží, nedostávají žádná antibiotika a celý život prožívají volně v přírodě na loukách. Zpracováváme vždy pouze celá zvířata z venkovního chovu. Jedná se o masný Simentál. Masný simentálský skot pochází z původního švýcarského skotu z oblastí Simmental, SaanenEmmental. Velký červenostrakatý skot s bílou hlavou a končetinami se zde choval už v 18. století. Díky svým skvělým užitkovým vlastnostem byl tento skot, později sjednocený v simentálské plemeno, vyvážen ve značném počtu i do okolních zemí.

Hovězí maso vyvěšujeme dle potřeby od 10 do 28 dnů. Maso vyvěšujeme za sucha, postupem času ztrácí vodu a stává se křehčejším a výrazně chutnějším.

——————————————

Seznamte se blíže s naším masem. Poznejte naše dodavatele. Přinášíme vám krátký rozhovor s jednatelem statku Kašperské Hory Ing.Jaroslavem Kratochvílem, naším dvorním dodavatelem masa.

MK: Můžete nám trochu přiblížit, jak to vůbec celé začalo a jak vypadá statek Kašperské Hory dnes?

JK: V roce 1992 jsme začínali pronájmem majetku od státního statku Sušice. Jednalo se o majetek, na který byl podán privatizační projekt.  V roce 1996 město Kašperské Hory koupilo od pozemkového úřadu ČR v rámci privatizace všechen tento majetek a začali jsme budovat současnou podobu statku Kašperské Hory. Dali jsme tomu právní subjektivitu a bylo potřeba zařídit mnoho a mnoho oficialit. Přešli jsme tehdy od výroby mléka, základní stádo tehdy čítalo 140 dojných krav k masné produkci plemene masný Simmental. Dnes, po 20 letech od vzniku se jeví tento podnikatelský záměr jako správná cesta hospodaření v horských oblastech. Jde o synchronizaci zemědělského hospodaření a zároveň zachování šetrných přístupů k okolní přírodě, životnímu prostředí, zemědělské půdě. Hospodaříme na 863 hektarech registrovaných v LPIS, plochu využívanou pro sklizen a pastvu. Dalších ca 200 hektarů jsou meze, ostatní plochy a mokřady. Převážná část pozemků je pronajata od majitele společnosti Města Kašperské Hory a právnických a fyzických osob.

MK: Kolik dnes máte ve stádu kusů dobytka?

JK: Celkem máme na 700 ks dobytka. Z toho 350 masných krav. Z toho je okolo 100 ks krav plemenných – zapsaných v plemenné knize. Od těchto matek jsou pak dále produkováni plemenní býci a jalovice.  Zbytek stáda tvoří jalovice, telata a plemenní býci určení k reprodukci. Statek má dnes jediného majitele a tím je město Kašperské Hory. Zaměstnáváme 14 lidí, plus další dva brigádně a rádi bychom se ještě rozšířili. Od roku 1999 má náš chov BIO certifikaci. Za dvacet let se podnik výrazně rozšířil a doufáme, že i do budoucna se nám podaří být přínosem místním obyvatelům jako zaměstnavatel i dodavatel kvalitního masa.

MK: Co vlastně znamená, že má chov BIO certifikaci?

JK: Těch bodů je více. Začíná to tím, že nepoužíváme žádnou chemii, žádná chemická hnojiva. Samozřejmě i další aspekty jako krmení. I krmení musí totiž být v BIO kvalitě, pouze slámu na stlaní můžeme nakoupit z konveční produkce. Stejně tak porážka je důsledně sledována a probíhá na nedalekých jatkách pouze jediný den v týdnu, kdy jsou poráženy BIO kusy skotu. S ohledem na absenci chemický hnojiv je celý proces i šetrný k životnímu prostředí a okolní přírodě. Zemědělství utváří ráz krajiny a my se snažíme, aby naše produkce byla v maximálním souladu s přírodou a charakterem krajiny. Zisk je pro nás samozřejmě důležitý, ale mnohem důležitější je pro nás trvalá udržitelnost a dlouhodobější výhled. Abychom vybudovali systém, který bude fungovat i za 50 let bez toho aby devastoval okolí.

MK: Proč zrovna plemeno Simmental?

Máme pastvení chov, což v podstatě znamená, že dobytek je po celý rok venku. V tu chvíli jsme měli na výběr pouze z několika horských plemen. Simmental je více mléčný a nám vyhovoval. Zvířata nejsou ustájená, s výjimkou telení a tedy pod každodenní kontrolou, samozřejmě s možností výběhu ven. Náš odchov není intenzivní, dobytek roste na mléce, trávě, seně a  travní senáži. Přesto ale dosahujeme dlouhodobě denních přírůstků u zástavových telat okolo 1.4 až 1.6kg. Přírodní odchov prostě není zavřený ve stáji, což se pozitivně se to odráží v kvalitě masa.

MK: Prozradíte nám nějaké Vaše další plány?

Další plány? Plánů je mnoho ale finančních prostředků málo (smích), v rámci velikosti stáda už nepočítáme s žádným výrazným rozšířením. Pokud k nějakému dojde, bude se jednat o počty v rámci maximálně desítek kusů. Spíše bychom výhledově rádi zapracovali na vybavení. Přistavět vlastní odchovnu plemenných zvířat, další opravy stáj. Chtěli bychom připravit prostory pro částečný výkrm býků, kteří by se mohli pohybovat venku, ale při nepříznivém počasí bychom pro ně měli připravené ustájení. Dalším projektem, který bychom rádi realizovali je rozšíření statku o vlastní bourárnu a účast na distribuci vlastního masa. Je to skvělá příležitost k využití synergických efektů.

MK: Děkujeme za rozhovor a příjemné popovídání.